Lirik Lagu BNK48 - Aitakatta (อยากจะได้พบเธอ)


Lirik lagu BNK48 - Aitakatta / Xyak Ca Di Phb Thex (อยากจะได้พบเธอ)

LIRIK DALAM AKSARA THAI

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
เจอกับเธอ

อุปสรรคมากมาย ที่ผ่านเข้ามา แม้จะเหนื่อย
ฉันจะปัดมันไปด้วยใจที่ ไม่ ยอม แพ้

ลมจะแรงเส้นทางจะชันแค่ไหน
ฉันจะฝ่า มุ่งไปสู่คำนึงว่ารักเธอ

สิ่งที่ค้างคาในใจ
เก็บไว้มันก็เท่านั้น
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ ให้เธอฟัง

**ถ้าหัวใจบอกมา แล้วจะห้ามมันไว้ทำไม
ขอแค่พูดออกไป ให้ตัวเธอนั้นได้รับรู้
ถ้าหัวใจบอกมา แล้วห้ามมันเอาไว้ไม่ได้
พูดความจริงออกไป ให้หัวใจเธอได้รับรู้

ทางชันจะยากมากมายสักแค่ไหน ก็มีทาง
ซัดเข้าไปให้วิ่งต่อไปให้ถึงจุดหมาย

อุปสรรคที่มีก็ฝ่ามันไป
แม้หยาดเหงื่อ ที่ร่วงลงฉันจะไม่ท้อใจ

เก็บซ่อนมันไว้ทำไม
ก็พูดให้ตรงใจเท่านั้น
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ ให้เธอฟัง

เธอสำคัญกว่าใคร ฉันต้องบอกรักเธอให้ได้
พูดความจริงออกไป แม้เสียใจก็ไม่เป็นไร
เธอสำคัญกว่าใคร ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้
พูดความจริงจากใจ ขอให้เธอนั้นได้รับรู้

ถ้าหัวใจบอกมา แล้วจะห้ามมันไว้ทำไม
ขอแค่พูดออกไป ให้ตัวเธอนั้นได้รับรู้
ถ้าหัวใจบอกมา แล้วห้ามมันเอาไว้ไม่ได้
พูดความจริงออกไป ให้หัวใจเธอได้รับรู้

LaLaLaLaLa   LaLaLa LaLaLaLa
LaLaLaLaLa   LaLaLaLaLaLaLaaaa

อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
เจอกับเธอ
Aitakatta!
LIRIK DALAM PENGUCAPAN

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Cex kạb ṭhex

xups̄rrkh mākmāy thī̀ p̄h̀ān k̄hêā mā mæ̂ ca h̄enụ̄̀xy
c̄hạn ca pạd mạn pị d̂wy cı thī̀ mị̀ yxm phæ̂
lm ca ræng s̄ênthāng ca chạn khæ̀ h̄ịn
c̄hạn ca f̄̀ā mùng pị s̄ū̀ khảnụng ẁā rạk ṭhex

s̄ìng thī̀ kĥāng khā nı cı
kĕb wị̂ mạn k̆ thèānận
cng sụ̄̀xtrng kạb khwām rū̂s̄ụk c̄hạn
thī̀ tậngcı ca bxk bxk khwām cring thī̀ xyū̀ nı cı h̄ı̂ ṭhex fạng

t̄ĥā h̄ạwcı bxk mā læ̂w ca h̄̂ām mạn wị̂ thảmị
k̄hx khæ̀ phūd xxk pị h̄ı̂ tạw ṭhex nận dị̂ rạb rū̂
t̄ĥā h̄ạwcı bxk mā læ̂w h̄̂ām mạn xeā wị̂ mị̀ dị̂
phūd khwām cring xxk pị h̄ı̂ h̄ạwcı ṭhex dị̂ rạb rū̂

thāng chạn ca yāk mākmāy s̄ạk khæ̀ h̄ịn k̆ mī thāng
sạd k̄hêāpị h̄ı̂ wìng t̀x pị h̄ı̂ t̄hụng cudh̄māy

xups̄rrkh thī̀ mī k̆ f̄̀ā mạn pị
mæ̂ h̄yād h̄engụ̄̀x thī̀ r̀wng lng c̄hạn ca mị̀ tĥxcı


kĕb s̀xn mạn wị̂ thảmị
k̆ phūd h̄ı̂ trng cı thèānận
cng sụ̄̀xtrng kạb khwām rū̂s̄ụk c̄hạn
thī̀ tậngcı ca bxk bxk khwām cring thī̀ xyū̀ nı cı h̄ı̂ ṭhex fạng

ṭhex s̄ảkhạỵ kẁā khır c̄hạn t̂xng bxk rạk ṭhex h̄ı̂ dị̂
phūd khwām cring xxk pị mæ̂ s̄eīycı k̆ mị̀ pĕnrị
ṭhex s̄ảkhạỵ kẁā khır t̄ĥā mị̀ phūd mạn k̆ mị̀ dị̂
phūd khwām cring cāk cı k̄hx h̄ı̂ ṭhex nận dị̂ rạb rū̂

t̄ĥā h̄ạwcı bxk mā læ̂w ca h̄̂ām mạn wị̂ thảmị
k̄hx khæ̀ phūd xxk pị h̄ı̂ tạw ṭhex nận dị̂ rạb rū̂
t̄ĥā h̄ạwcı bxk mā læ̂w h̄̂ām mạn xeā wị̂ mị̀ dị̂
phūd khwām cring xxk pị h̄ı̂ h̄ạwcı ṭhex dị̂ rạb rū̂

LaLaLaLaLa LaLaLa LaLaLaLa
LaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLaLaaaa

xyāk ca dị̂ phb xyāk ca dị̂ phb xyāk ca dị̂ phb Yes!
Xyāk ca dị̂ phb xyāk ca dị̂ phb xyāk ca dị̂ phb Yes!
Cex kạb ṭhex
Aitakatta!

Posting Komentar

0 Komentar