Lirik lagu BNK48 - Sakura no Hanabiratachi (ความทรงจำและคำอำลา)


Lirik lagu BNK48 - Sakura no Hanabiratachi
Thai Tittle: Kwaam Song Jam Lae Kam Am Laa (ความทรงจำและคำอำลา)
Terjemahan: Kenangan dan Perpisahan
(BNK48 3rd Single) (Team BIII 1st Stage)

Original Lyric: Yasushi Akimoto
Thai Lyric:
Composer: Hiroshi Uesugi
Arranger: Kashiwara Nobuhiko
LIRIK DALAM AKSARA THAI

มองดูปฏิทิน ช่วงเวลาที่เหลือ
กับฤดูใบไม้ผลิอีกไม่นาน
ฉันมองหน้าต่างบานนั้น
ห้องเรียนเคยอยู่กันเมื่อวาน
เรียนด้วยกันตรงนี้ เป็นเพื่อนกันตรงนี้
ใส่เครื่องแบบเดียวกันยังจำขึ้นใจ
แค่เพียงในเวลานี้
เห็นเธอโตขึ้นอีกมากมาย

แยกย้าย เดินทางไปตามเส้นทางตัวเอง
เหมือน ว่าฉันจะมีปีกบินทันใด
กางปีกแห่งความฝัน
ให้มันดูแผ่สยาย
ฉันจะมุ่งไป

ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
ได้ยินเสียงระฆังกังวาน
ลอยมาจากข้างกายที่ใดสักแห่ง
คืออิสระและความกล้าหาญ ที่มอบให้พวกเรา
ได้เดินต่อไป ในวันพรุ่งนี้

ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
ต้องมีใครที่ภาวนาและ
ส่งใจให้เราที่ใดสักแห่ง
จะข้ามน้ำ ข้ามฟ้า ข้ามกำแพงแห่งความฝัน
ด้วยมือของเรา แล้วเข้าไปเจอ
โลกใบใหม่ด้วยกัน

เคย เคยทะเลาะ เคยพูดไม่เพราะ
เคยมีเรื่องขัดใจกันมากมาย
เรื่องราวที่ดูเลวร้าย
นั้นยังคงติดอยู่ฝังใจ

ไม่ว่าฉันจะทุกข์ ไม่ว่าฉันจะมีความสุข
กับอะไรยังไงก็ตาม
ย้อนมองในเวลานั้น ฉันยังมีเธอเสมอมา

แอบยิ้ม ในวันเวลาและรูปเก่าๆ
แล้ว ค่อยๆ ลองเดินจากไปช้าๆ
ฤดูที่ผ่านและพ้น
ถ้อยคำที่ฝากทิ้งไว้
SAYONARA

กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
เอ่อล้นโรยรินมาเป็นทาง
ที่อาบแก้มเหมือนไม่เคยจะหยุด
ออกไปลองมองบนท้องฟ้า แล้วหายใจเข้าให้สุด
จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้

กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
อาจเป็นความทรงจำเพียงบางๆ
แต่ก็งดงามไม่เคยจะเลือน
จะข้ามบันไดแห่งภูผาให้ทุกอย่างเป็นเสมือน
เริ่มต้นวันใหม่ พร้อมเป็นผู้ใหญ่
บ๊ายบายก่อนนะเพื่อน

ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
ได้ยินเสียงระฆังกังวาน
ลอยมาจากข้างกายที่ใดสักแห่ง
คืออิสระและความกล้าหาญ ที่มอบให้พวกเรา
ได้เดินต่อไป ในวันพรุ่งนี้

ซากุระที่กำลังเบ่งบาน
บอกเราให้รู้และเตรียมใจ
ต้องมีใครที่ภาวนาและ
ส่งใจให้เราที่ใดสักแห่ง
จะข้ามน้ำ ข้ามฟ้า ข้ามกำแพงแห่งความฝัน
ด้วยมือของเรา แล้วเข้าไปเจอ
โลกใบใหม่ด้วยกัน

กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
ร่วงหล่นอย่างช้าๆไม่เคยจาง
เอ่อล้นโรยรินมาเป็นทาง
ที่อาบแก้มเหมือนไม่เคยจะหยุด
ออกไปลองมองบนท้องฟ้า แล้วหายใจเข้าให้สุด
จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้

กลีบดอกไม้เป็นดังน้ำตา
ร่วงหล่นอย่างช้าๆ ไม่เคยจาง
อาจเป็นความทรงจำเพียงบางๆ
แต่ก็งดงามไม่เคยจะเลือน
จะข้ามบันไดแห่งภูผาให้ทุกอย่างเป็นเสมือน
เริ่มต้นวันใหม่ พร้อมเป็นผู้ใหญ่
บ๊ายบายก่อนนะเพื่อน
LIRIK DALAM PENGUCAPAN

mong doo bpà-dtì-tin · chûang way-laa têe lĕua
gàp réu-doo bai mái plì èek mâi naan
chăn mong nâa dtàang baan nán
hông rian koie yòo gan mêua waan
rian dûay gan dtrong née · bpen pêuan gan dtrong née
sài krêuang bàep dieow gan yang jam kêun jai
kâe piang nai way-laa née
hĕn ter dtoh kêun èek mâak maai
 
yâek yáai · dern taang bpai dtaam sâyn taang dtua ayng
mĕuan · wâa chăn jà mee bpèek bin tan dai
gaang bpèek hàeng kwaam făn
hâi man doo pàe sà-yăai
chăn jà mûng bpai
 
saa gù rá têe gam-lang bàyng baan
bòk rao hâi róo láe dtriam jai
dâai yin sĭang rá-kang gang-waan
loi maa jàak kâang gaai têe dai sàk hàeng
keu ìt-sà-rà láe kwaam glâa hăan têe môp hâi pûak rao
dâai dern dtòr bpai · nai wan prûng-née
 
saa gù rá têe gam-lang bàyng baan
bòk rao hâi róo láe dtriam jai
dtông mee krai têe paa-wá-naa láe
sòng jai hâi rao têe dai sàk hàeng
jà kâam náam · kâam fáa · kâam gam-paeng hàeng kwaam făn
dûay meu kŏng rao · láew kâo bpai jer
lôhk bai mài dûay gan
 
koie · koie tá-lór · koie pôot mâi prór
koie mee rêuang kàt jai gan mâak maai
rêuang raao têe doo leo ráai
nán yang kong dtìt yòo făng jai
 
mâi wâa chăn jà túk · mâi wâa chăn jà mee kwaam sùk
gàp à-rai yang ngai gôr dtaam
yón mong nai way-laa nán · chăn yang mee ter sà-mĕr maa
 
àep yím · nai wan way-laa láe rôop gào gào
láew · kôi kôi long dern jàak bpai cháa cháa
réu-doo têe pàan láe pón
tôi kam têe fàak tíng wái
SAYONARA
 
glèep dòk mái bpen dang náam dtaa
rûang lòn yàang cháa cháa mâi koie jaang
èr lón roi rin maa bpen taang
têe àap gâem mĕuan mâi koie jà yùt
òk bpai long mong bon tóng fáa · láew hăai jai kâo hâi sùt
jà dern dtòr bpai nai wan prûng-née
 
glèep dòk mái bpen dang náam dtaa
rûang lòn yàang cháa cháa mâi koie jaang
àat bpen kwaam song jam piang baang baang
dtàe gôr ngót ngaam mâi koie jà leuan
jà kâam ban-dai hàeng poo păa hâi túk yàang bpen sà-mĕuan
rêrm dtôn wan mài · próm bpen pôo yài
báai baai gòn ná pêuan
 
saa gù rá têe gam-lang bàyng baan
bòk rao hâi róo láe dtriam jai
dâai yin sĭang rá-kang gang-waan
loi maa jàak kâang gaai têe dai sàk hàeng
keu ìt-sà-rà láe kwaam glâa hăan têe môp hâi pûak rao
dâai dern dtòr bpai · nai wan prûng-née

saa gù rá têe gam-lang bàyng baan
bòk rao hâi róo láe dtriam jai
dâai yin sĭang rá-kang gang-waan
loi maa jàak kâang gaai têe dai sàk hàeng
keu ìt-sà-rà láe kwaam glâa hăan têe môp hâi pûak rao
dâai dern dtòr bpai · nai wan prûng-née

glèep dòk mái bpen dang náam dtaa
rûang lòn yàang cháa cháa mâi koie jaang
èr lón roi rin maa bpen taang
têe àap gâem mĕuan mâi koie jà yùt
òk bpai long mong bon tóng fáa · láew hăai jai kâo hâi sùt
jà dern dtòr bpai nai wan prûng-née
 
glèep dòk mái bpen dang náam dtaa
rûang lòn yàang cháa cháa mâi koie jaang
àat bpen kwaam song jam piang baang baang
dtàe gôr ngót ngaam mâi koie jà leuan
jà kâam ban-dai hàeng poo păa hâi túk yàang bpen sà-mĕuan
rêrm dtôn wan mài · próm bpen pôo yài
báai baai gòn ná pêuan

Posting Komentar

2 Komentar

  1. Balasan
    1. Di kanan nya kan ada romaji nya, kalo pernah denger pasti bisa sync sama lirik nya

      Hapus