Ads Top

Lirik Lagu GNZ48 - Jin Weilai (近未来)


Lirik Lagu GNZ48 - Jin Weilai (近未来)
(GNZ48 1st Single - Coupling Song)
Terjemahan: Dekat Masa Depan

Lyricist: Lin Yi (林熠)
Composer: Lin Yi (林熠)
Arranger: Lin Yi (林熠)

LIRIK DALAM HANZI

微笑着的 相信着
像蒲公英风中飞着
哭就哭了 痛就痛了
迎着太阳的狂热
也许是你们的眼睛 温暖而坚定
像润物细雨 滋润我的心
一瞬间一光年 爱永不停歇
爱就爱了 疯就疯了
hey 年轻的心 这一刻属于你
一瞬间一光年 爱永不停歇
不怕伤害 不怕重来
hey 关于未来 这是最好的安排
一瞬间一光年 爱
享受伤害享受期待
也许是你们的眼睛 温暖而坚定
像润物细雨 滋润我的心
一瞬间一光年 爱永不停歇
爱就爱了 疯就疯了
hey 年轻的心 这一刻属于你
一瞬间一光年 爱永不停歇
不怕伤害 不怕重来
hey 关于未来 这是最好的安排
一瞬间一光年 爱永不停歇
爱就爱了 疯就疯了
hey 年轻的心 这一刻属于你
一瞬间一光年 爱永不停歇
不怕伤害 不怕重来
hey 关于未来 这是最好的安排
一瞬间一光年 爱永不停歇
爱就爱了 疯就疯了
hey 年轻的心 这一刻属于你
一瞬间一光年 爱永不停歇
不怕伤害 不怕重来
hey 关于未来 这是最好的安排
LIRIK DALAM PINYIN

Wéixiàozhe de xiāngxìnzhe
xiàng púgōngyīng fēng zhōng fēizhe
kū jiù kūle tòng jiù tòngle
yíngzhe tàiyáng de kuángrè
yěxǔ shì nǐmen de yǎnjīng wēnnuǎn ér jiāndìng
xiàng rùn wù xì yǔ zīrùn wǒ de xīn
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
ài jiù àile fēng jiù fēngle
hey niánqīng de xīn zhè yīkè shǔyú nǐ
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
bùpà shānghài bùpà chóng lái
hey guānyú wèilái zhè shì zuì hǎo de ānpái
yī shùnjiān yī guāng nián ài
xiǎngshòu shānghài xiǎngshòu qídài
yěxǔ shì nǐmen de yǎnjīng wēnnuǎn ér jiāndìng
xiàng rùn wù xì yǔ zīrùn wǒ de xīn
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
ài jiù àile fēng jiù fēngle
hey niánqīng de xīn zhè yīkè shǔyú nǐ
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
bùpà shānghài bùpà chóng lái
hey guānyú wèilái zhè shì zuì hǎo de ānpái
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
ài jiù àile fēng jiù fēngle
hey niánqīng de xīn zhè yīkè shǔyú nǐ
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
bùpà shānghài bùpà chóng lái
hey guānyú wèilái zhè shì zuì hǎo de ānpái
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
ài jiù àile fēng jiù fēngle
hey niánqīng de xīn zhè yīkè shǔyú nǐ
yī shùnjiān yī guāng nián ài yǒng bù tíngxiē
bùpà shānghài bùpà chóng lái
hey guānyú wèilái zhè shì zuì hǎo de ānpái

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.