Ads Top

Lirik Lagu 7SENSES - Wo Zhi Zaihu Ni (我只在乎你)


Lirik Lagu 7SENSES -  Wo Zhi Zaihu Ni
Chinese Title: Wo zhi Zaihui Ni (我只在乎你)
Terjemahan: Aku Hanya Peduli Padamu
(7SENSES 2nd Single CW)

Lyrics: Shen Zhi (慎 芝)
Composer: Shan MuGang (三木刚)
Arranger: -


LIRIK DALAM HANZI

果没有遇见你我将会是在哪里
日子过得怎么样人生是否要珍惜
也许认识某一人过著平凡的日子
不知道会不会也有爱情甜如蜜

任时光匆匆流去我只在乎你(在乎你)
心甘情愿感染你的气息(气息)
人生几何能够得到知己
失去生命的力量也不可惜
所以我求求你别让我离开你
除了你我不能感到一丝丝情意

如果有那么一天你说即将要离去
我会迷失我自己走入无边人海里
不要什么诺言只要天天在一起

我不能只依靠片片回忆活下去

任时光匆匆流去我只在乎你(在乎你)
心甘情愿感染你的气息(气息)
人生几何能够得到知己
失去生命的力量也不可惜
所以我求求你 别让我离开你
除了你我不能感到一丝丝情意

任时光匆匆流去我只在乎你
心甘情愿感染你的气息
人生几何能够得到知己
失去生命的力量也不可惜
所以我求求你 别让我离开你(别让我离开你)
除了你我不能感到一丝丝情意
LIRIK DALAM PINYIN

rúguǒ méiyǒu yùjiàn nǐ wǒ jiāng huì shì zài nǎlǐ
rìziguò dé zěnme yàng rénshēng shìfǒu yào zhēnxī
yěxǔ rènshì mǒu yīrénguòzhe píngfán de rìzi
bù zhīdào huì bù huì yěyǒu àiqíng tián rú mì

rèn shíguāng cōngcōng liú qù wǒ zhǐ zàihū nǐ (zàihū nǐ)
xīngānqíngyuàn gǎnrǎn nǐ de qìxí (qìxí)
rénshēng jǐhé nénggòu dédào zhījǐ
shīqù shēngmìng de lìliàng yě bù kěxí
suǒyǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ líkāi nǐ
chúle nǐ wǒ bùnéng gǎndào yīsī sī qíngyì

rúguǒ yǒu nàme yītiān nǐ shuō jíjiāng yào lí qù
wǒ huì míshī wǒ zìjǐ zǒu rù wúbiān rén hǎilǐ
bùyào shénme nuòyán zhī yào tiāntiān zài yīqǐ

wǒ bùnéng zhǐ yīkào piàn piàn huíyì huó xiàqù

rèn shíguāng cōngcōng liú qù wǒ zhǐ zàihū nǐ (zàihū nǐ)
xīngānqíngyuàn gǎnrǎn nǐ de qìxí (qìxí)
rénshēng jǐhé nénggòu dédào zhījǐ
shīqù shēngmìng de lìliàng yě bù kěxí
suǒyǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ líkāi nǐ
chúle nǐ wǒ bùnéng gǎndào yīsī sī qíngyì

rèn shíguāng cōngcōng liú qù wǒ zhǐ zàihū nǐ
xīngānqíngyuàn gǎnrǎn nǐ de qìxí
rénshēng jǐhé nénggòu dédào zhījǐ
shīqù shēngmìng de lìliàng yě bù kěxí
suǒyǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ líkāi nǐ (bié ràng wǒ líkāi nǐ)
chúle nǐ wǒ bùnéng gǎndào yīsī sī qíngyì

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.